• Magazijn
    Magazijn
  • Bedrijfsstructuur
    Bedrijfsstructuur
  • Personeel
    Personeel
  • Wagenpark
    Wagenpark

  • Tunnelwerken metro Brussel

    Electriciteitswerken metro Brussel is één van onze vele projecten.

  • Lastscheiding met hoogspanningszekeringen

    Hoogspanning dient steeds volgens de vitale 7 vrijgeschakeld worden

  • Certificaten

    Veilig werken is goed werken. Ons personeel wordt goed opgeleid in een wereld waar veiligheid op kop staat. Iedereen heeft dan ook een VCA Certificaat alsook BA4 -BA5. Elk personeelslid heeft dan ook de PDM ter zijne beschikking.

  • Tunnelwerken metro Brussel
  • Lastscheiding met hoogspanningszekeringen
  • Certificaten

  • Schema's van A tot Z

    Schema's van A tot Z

  • Opbouw van labolokalen

    Opbouw van labolokalen

  • Zonnepanelenpark

    Zonnepanelenpark

  • Plaatsen van hoogspanningstransfo

    Plaatsen van hoogspanningstransfo

  • Aansluiten van een laagspanningsbord

    Aansluiten van een laagspanningsbord